Föreningen har flyttat kansliet till Tuve Sporthall och har bytt till tel. 0722 - 526696
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

IBF Backadalen och Backa HK har startat upp ett gemensamt samarbete för att tillsammans verka för att man i kommunen och stadsdelen tar hänsyn till föreningarnas önskemål och erfarenhet, i samband med byggandet av en ny sporthall i Backa.

På denna sida kommer vi samla all information som berör hallfrågan, både gällande den tillfälliga sporthallen samt den permanenta hallen.
 
Längre ned på sidan kommer det löpande att presenteras nyheter
allt eftersom vi har något nytt att informera om.
 
IBF Backadalens interna hallgrupp består av:
Kristian Svensson (Ledare Pojkar-01) ansvarig samordnare i gruppen.
Stefan Jungegård, Pontus Carlsson, Kristoffer Dennerbrant, Kristian Strande, Stefan Lovén.
GP skriver om hallfiaskot i Backa!
2017-07-18 01:45
Tidingsbild från GP´s artikel av Erling Borén Foto: Anna Svanberg

I Göteborgs Posten daterad 18 juli och ikväll på GP.se så skriver de om hallfiaskot i Backa. Problemet med den försenade "riktiga" hallen som skall byggas av Keywe, samt den provisoriska hallen ("Bubblan, Tältet, Luftslottet").

Det finns så mycket att berätta om hela hallfiaskot men vi stannar här så länge. Läs GP-artikeln och kommentera på GP´s Facebooksida.


Tillfälliga sporthallen på plats
2015-03-01 14:44

Så står då äntligen den tillfälliga sporthallen, "tältet", "luftslottet", "globen" eller vad man nu vill kalla skapelsen, färdig att användas för träning. Projektet har ju försenats avsevärt mot vad det var sagt från början, men nu har både IBF Backadalen och Backa HK fått möjlighet att testa sporthallen under ett antal veckor.

Hallgruppen kommer nu att gå igenom och utvärdera lagens synpunkter om upplevelsen i hallen samt även gå igenom hallgruppens tidigare önskemål och jämföra med vad som nu finns tillgängligt i hallen.

Positivit om anläggningen kan sägas att det känns nytt och fräscht, fina omklädningsrum och positivt med att hallen är bemannad kvällstid. Vi återkommer med mer information när hallen har utvärderats samt att vi haft ett avstämningsmöte med Idrotts- och Föreningsförvaltningen.

Inbjudan till informationsmöte.
2014-09-19 13:49
Nu har vi äntligen fått ett svar på vårt brev till Idrott och Föreningsnämnden och vi har blivit kallade till ett möte hos dem måndagen den 22 september.
Vi kommer tillbaks med mer information efter mötet.
Brev till politikerna.
2014-09-18 13:47
Föreningarna har fortsatt sin påverkan hur den nu påbörjade tillfälliga idrottshallen utformas.
Strax före sommaren skickade vi mail till samtliga politiker i Idrotts och Föreningsnämnden samt
till Tord Karlsson, ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd.

Resultat: Ingen svarade eller hörde av sig!!
 
Ni kan se mailen till Tord och alla politikerna genom att klicka på länkarna nedan:
 
- Mail till politikerna i Idrotts och Föreningsnämnden

Nu har vi skrivit nedanstående brev till Idrotts och Förenings Förvaltningen
i hopp om att de tar våra synpunkter på allvar.
 
Kristian Svensson
Samordnare IBF Backadalens hallgrupp
Ledare Pojkar-01
 
 
Till Idrotts och Förenings Förvaltningen

Angående tillfälliga och permanenta idrottshallen i Backa

Tillfälliga idrottshallen i Backa

I ert svarbrev till oss den 23 april tar ni upp att synpunkter (se nedanstående synpunkter) som kommit in från innebandy och handbollsklubbarna IBF Backadalen och Backa HK som finns med i ert förfrågningsunderlag.
 
Vi har enligt offentlighetsprincipen begärt och fått en kopia på de allmänna handlingar som rör anbud och kontraktshandling avseende tillfällig sporthall i Backa.
Föreningarna har nu tagit del av era kontraktshandlingar och skulle vilja att ni redovisar hur ni säkerställt nedanstående synpunkter i era kontraktshandlingar.

Synpunkter ifrån föreningarna som ingår i FFU:
- Takhöjd 7m
- Plats för åskådarläktare
- Ytor för förråd
- Kvalitet på sportgolv


Utöver ovanstående synpunkter har föreningarna framfört följande synpunkter (se bilaga Temporär hall i Backa 4) som inte tycks vara med i era kontraktshandlingar.

Övriga synpunkter ifrån föreningarna:
- Ljuddämpare
- Matchklocka på långsida 
- 3st minihandbollsplaner
- Avbytarbås
- Sekretariat
- Vägg för Sponsorskylt
- Bolltvätt

Inga linjer för innebandy är heller uppmålade som man angav i FFU. Att lägga asfalt runt spelplanen utgör dessutom en skaderisk!

Vi kräver nu att IoFF avsätter tid till ett möte med föreningarna (brukarna) så att vi undviker ett konstaterande att ingen tänkt på detta eller andra tråkiga konstateranden, som medför att idrottsverksamhet inte skulle gå att bedriva, när den tillfälliga hallen är slutbesiktigad.


Permanenta idrottshallen i Backa

Föreningarna är villiga att ta ett gemensamt ansvar i samhällsutvecklingen inom Norra Hisingen enligt strategin för projekt ”Backa i Fokus”! 
I så fall måste vi få vara med hela vägen, dvs från förprojektering till färdig anläggning gällande den permanenta idrottshallen.

Vi kräver nu att IoFF avsätter tid till ett möte med föreningarna (brukarna) att redovisa hur detta arbete ska gå till.

Vi emotser era svar på ovanstående krav senast 2014-09-12.

Thomas Palmér
Vice ordförande IBF Backadalen
och samordnare "Idrottshall i Backa" för IBF Backadalen och Backa HK
Idrotts och förenings förvaltningen har lagt locket på.
2014-05-08 13:46
Efter att IoFF (Idrott och förenings förvaltningen) gjort klart handlingar för upphandling (förfrågningsunderlag) av övertryckshall och omklädningsbyggnader (separata upphandlingar) kontaktade föreningarna (IBF Backadalen och Backa HK) IoFF med synpunkter på förfrågningsunderlaget.
 
Detta gjorde vi efter att besökt liknade övertryckshallar (som IoFF vill uppföra) i Påvelund och Kungsbacka. Det vi kunde konstatera vid dessa besök är att fläktar håller mycket hög ljudnivå om inte ljuddämpare monteras vilket man gjort i Kungsbacka.
 
I förfrågningsunderlaget finns överhuvudtaget inga krav på acceptabla ljudnivåer, vilket föreningarna framförde tillsammans med andra synpunkter den 23/3.
Detta gjorde vi för att säkerställa att en ändamålsenlig tillfällig sporthall i Backa uppförs!
 
Dessvärre har återkopplingen ifrån IoFF på våra synpunkter inte varit tillfredsställande, IoFF:s representant anser att våra synpunkter inte hinns med att beakta eller bemötas.
 
Att Stadsdelen Norra Hisingens projekt ”Backa i Fokus” som antagit fyra strategier för att vända den negativa trenden i Backa och som syftar på att medborgarna i stadsdelen ska ha inflytande och ett gemensamt ansvar i samhällsutvecklingen gäller dessvärre inte utanför Stadsdelen enligt projektledaren Åsa Lorentzi, som vi har träffade härom veckan. Nedan de fyra strategierna.

Fyra strategier för socialt hållbar utveckling


Backa i Fokus har arbetat fram gemensamma strategier för att påverka utvecklingen mot en socialt hållbar stadsdel:
 
• Framtidstro och medskapande. Att bidra till att medborgarna känner ökad framtidstro och får ökad egenmakt, det vill säga har makt över sin egen livssituation samt att de har inflytande i samhället och i samhällsutvecklingen.
 
• Hållbart och strukturellt perspektiv. Att verka för långsiktiga och väl samordnade arbetssätt. Att genom ökad kunskap om förutsättningar för socialt hållbar utveckling bidra till att förvaltningen prioriterar resurser och väljer arbetssätt som bidrar till att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan grupper i stadsdelen, med särskilt fokus på barns uppväxtvillkor.
 
• Helhetssyn och samverkan. Att bidra till ett ökat långsiktigt gemensamt ansvars-tagande och minskat stuprörstänkande, då komplexa samhällsproblem inte går att avgränsa till en sektor, en myndighet eller ett kompetensområde.
 
• Infrastruktur och mötesplatser. Att skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till minskad segregering mellan grupper och rum och även till att öka tillgången till positiva arenor för medborgarna att mötas på.
 
Chefen för upphandlingen av en tillfällig sporthall i Backa, Ingemar Henriksson på IoFF, har efter påstötningar från oss, återkopplat en månad efter att vi framförde våra synpunkter.
 
Henriksson anser att vi skall vara tacksamma för det som gjorts, är vi inte det borde vi skriva till Idrotts o förenings nämnden och be dem avstyra upphandlingen av den tillfälliga sporthallen.
Skrämselpropaganda?  Vi föreningar vill ju föra en konstruktiv dialog så det var ju inte så vi ville bli bemötta.
 
Att Henriksson och IoFF inte förstått att föreningarna och IoFF borde jobba mot samma mål och med ett gemensamt ansvarstagande för att få till en ändamålsenlig tillfällig sporthall i Backa är beklagligt.
 
Nu får vi hålla tummarna för att IoFF tänker på allt själva, så att inte en färdigställd tillfällig sporthall i Backa medför att idrottsverksamhet inte skulle gå att bedriva, detta vore ju förödande.
 
Vi återkommer löpande här på hemsidan, om vi har mer information i hallfrågan.

Kristian Svensson
Samordnare IBF Backadalens hallgrupp
Ledare Pojkar-01
Idrotts och förenings förvaltningen har nu....
2014-03-23 13:42
Idrotts och förenings förvaltningen har nu lämnat ut förfrågningsunderlag för anbudsräkning på tillfällig sporthall i Backa.

IoFF (Idrott och förenings förvaltningen) har nu gjort klart handlingar för upphandling av övertryckshall och omklädningsbyggnader (separata upphandlingar) som nu ligger ute för räkning fram till början av april.

IBF Backadalen har tillsammans med Backa HK fortsatt samarbetet för att säkerställa med kommunen att den provisoriska hallen blir som föreningarna önskat.
Torsdag 13/3 hade föreningarna ett möte hos Kultur o Fritid på SDF på Norra Hisingen där IoFF redovisade tekniska delar för en övertryckshall och omklädningsbyggnader, föreningarna gav IoFF goda vitsord av framtagna handlingar för omklädningsbyggnader med tillägg att en samlingslokal skulle kompletteras. Detta har gjorts i senare handlingar som nu gått ut på för anbudsräkning.

IoFF´s krav i förfrågningsunderlagen om utformningen av den provisoriska hallen överensstämmer nu i stora delar med vår framförda behovslista:
- Bra golv för verksamheterna med godkända mått för en matcharena
- 4 st omklädningsrum med wc, wc för handikappade och publik
- förvaringsutrymme för hallens utrustning och föreningarnas lag
- en mindre läktare för 150 personer
- cafeteria och fika del inkl. vatten o avlopp samt ett samlingsutrymme.

Just nu pågår framtagning av lista på utrustning i den tillfälliga sporthallen samt olika aktiviteter för att få till en ändamålsenlig tillfällig sporthall i Backa!
 
En preliminär ritning på den provisoriska hallen som ligger med i förfrågningsunderlaget
hittar ni via denna länk. (Dokumentet är en PDF-fil som kräver Adobe Reader)
 
Vi återkommer löpande här på hemsidan, när vi har mer information i hallfrågan.
 
Kristian Svensson
Samordnare IBF Backadalens hallgrupp
Ledare Pojkar-01
 
Idrotts och föreningsnämnden fattade i februari beslut...
2014-03-08 13:41
Idrotts och föreningsnämnden fattade i februari beslut om att uppföra en tillfällig sporthall i Backa med mål att den ska vara på plats när skolan börjar i augusti.

Den tillfälliga hallen ska användas till föreningsaktiviteter som handboll, innebandy och fotboll fram till 2018 då den permanenta sporthallen planeras stå klar vid Selma Lagerlöfs Torg.
IoFF (Idrotts och förenings förvaltningen) har nu fått i uppdrag att omgående ta fram handlingar för upphandling av en tillfällig sporhall.
 
IBF Backadalen har tillsammans med Backa HK startat upp ett samarbete för att säkerställa med kommunen att den provisoriska hallen blir som föreningarna önskat.
Under torsdagen 6/3 var vi hos Idrott och Förenings Förvaltningen (IoFF) och fick träffa de ansvariga för upphandlingen som hade en presentation av projektet.
 
Föreningarna har ställt krav att påverka utformningen av den provisoriska hallen och ställt samman en behovslista:

- Bra golv för verksamheterna med godkända mått för en matcharena
- 4 st omklädningsrum med wc, wc  för handikappade och publik
- förvaringsutrymme för hallens utrustning och föreningarnas lag
- en mindre läktare för 150 personer
- cafeteria och fikadel inkl. vatten o avlopp samt ett samlingsutrymme.
 
Torsdag 13/3 har föreningarna ett möte hos Kultur o Fritid på SDF på Norra Hisingen för att fortsätta vårt arbete med att få till en ändamålsenlig provisorisk lösning, efter 15 års planerande ser det nu ut att vara mycket nära en förbättring  av hallsituationen i Backa!
 
Vi återkommer löpande här på hemsidan, när vi har mer information i hallfrågan.
 
Kristian Svensson
Samordnare IBF Backadalens hallgrupp
Ledare Pojkar-01
 
På gång
Sociala medier
Anslagstavlan
Huvudsponsorer
Sponsorer
Samarbetspartners